Hoe het allemaal begon...

MT_01MT_02

Als jonge snaak speelde ik op het gehoor de deuntjes mee die klonken op de radio of TV. Met mijn eerste instrument, de melodica, vertolkte ik vrij vlot vele liedjes, waardoor mijn ouders al gauw beseften dat studeren aan een muziekschool geen nuttloze investering was. Zodoende werd ik op 7-jarige leeftijd ingeschreven aan de muziekacademie van Borgerhout, waar ik zowel de klarinet als de saxofoon leerde bespelen. Ook het orgel behoorde tot mijn favoriete instrumenten. Vrij vlug werd er eerst een tweedehands en nadien een nieuw Kawai-orgel aangekocht, zodat ik dagelijks thuis kon oefenen. Na enkele jaren studie kon ik vlot met handen en voeten het instrument hanteren en werd ik geregeld gevraagd om allerlei feestjes op te luisteren. Dit was een unieke kans om podium ervaring op te doen. Ondertussen speelde ik ook al ruime tijd bij de Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden te Oppuurs, wat erg nuttig was om onder meer samenspel te leren. Hier musiceerde ook Sonja, waarmee ik later in het huwelijk tradt. Ze bespeelde er net zoals ik de klarinet en nadien de saxofoon.

Omdat de plaatselijke vrouwenbeweging zocht naar een geschikt (en goedkoop) orkest, ontstond er binnen de harmonie een gelegenheidsgroepje dat luisterde naar de naam "The Clementines", waarin ik het orgel en de bas voor mijn rekening nam. Zo kwamen beide verenigingen spontaan tot onderstaand compromis...


klik op de foto voor een vergrote weergave

Deze formatie werd nadien zelfs nog omgevormd tot een echt showorkest en verzorgde optredens tot bij onze Nederlandse noorderburen. Jammer genoeg moesten er verscheidene van de muzikanten (zoals ik) nog hun dienstpicht vervullen, waardoor de groep ophield te bestaan.

Ondertussen verzorgde ik traditioneel jaarlijks de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie te Sint-Amands, maar pakte in 1980 met een verrassing uit...Enkele maanden later stond ik opnieuw in de krant, al was het deze keer welliswaar niet omwille van een muzikaal feit. Blijkbaar waren ik en Sonja het eerste muzikale paar binnen de Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden te Oppuurs die in het huwelijk traden. Het was ook voor onszelf iets speciaals om zo in het daglicht te worden gesteld.


klik op de foto voor een vergrote weergave

Na ons huwelijk en mijn ongeval zijn zijn we beide nog steeds muzikaal erg aktief gebleven. Op een bepaald moment waren we spelend lid van drie muziekverenigingen: de Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden van Oppuurs, de Fanfare Prenaalzonen van Liezele en de Koninklijke Harmonie Sint-Cecelia van Lippelo. Dat betekende drie maal in de week gaan repeteren en toen we dan ook nog deel gingen uitmaken van hun besturen, werd het op de duur iets teveel van het goede. Momenteel spelen we allebei nog bij de de Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden van Oppuurs en speelt Sonja in de Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus te Elewijt, een muziekvereninging met meer dan 60 spelende muzikanten, jong en oud, allemaal bruisend van energie en levenslust. Ikzelf verzorg er de opnames van hun concerten. Daarnaast ben ik ondervoorzitter en webmaster van de Recratieve Keyboardclub Antwerpen.