Klik op de balkjes en verneem meer over de onderwerpen
Klik op de foto's voor de plaatsaanduiding

Het Middelpunt van Vlaanderen

Studenten van de faculteit Toegepaste Wetenschappen te Leuven kregen als opdracht het geografisch middelpunt van Vlaanderen te bepalen. Na zowat 120 uur ernstig werk om de precieze grenzen van de vijf provincies vast te leggen en via GPS-metingen naar een satelliet werd het punt vastgesteld. Het ligt exact in het uiterste hoekje van Oost-Vlaanderen, op enkele meters afstand van de Sint-Amands. Het bevindt zich aan het Drie-Provinciënpunt (Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Brabant), op een tiental meters links van de weg en de beek, op het landbouwveld van boer De Keyser.

Het Middelpunt van Vlaanderen

Sint-Amands (aan de Schelde)

Gelegen in de zuidwestelijke hoek van de provincie Antwerpen, maakt Sint-Amands deel uit van de regio Klein-Brabant. Het aantrekkelijk Scheldelandschap nodigt uit tot ontdekkende fietstochten en fikse wandelingen langs bossen en kastelen, schorren, dijken en polders. Uiteraard komt ook de watersporter op Emile Verhaerens' "Grote Stroom" volop aan zijn trekken. Een museumspoorlijn, monumenten, een veerdienst en musea allerhande zijn de kers op de taart van ons toeristisch aanbod.

Sint-Amands

Oppuurs, onze gemeente

Oppuurs werd samen met Lippelo in 1976 de twee deelgemeenten van Sint-Amands. Op dat moment had Oppuurs een oppervlakte van 4,73 km² en telde ze 1654 inwoners. Haar naam vloeit voort uit de geografische ligging boven de aangrenzende gemeente Puurs, waarvan ze omstreeks 1414 deel van uitmaakte. Omwille van de ligging tussen de gemeenten Sint-Amands en Puurs, fungeert de gemeente eerder als doorgangsweg en huisvest buiten enkele handelszaken, louter als woonplaats van haar inwoners. De Sint-Jan en amanduskerk werd gebouwd in 1803 en vergroot in 1960. Oppuurs bezit trouwens een erg fraai gemeentehuis uit 1910, bewaakt door twee arduinen leeuwen met de wapenschilden van de heerlijkheid en de baronie. De oude gemeentelijke jongensschool werd gerestaureerd tot een dorpshuis.

Station Oppuurs

Opdorp, met het beste pleintje

Opdorp werd in 1965 een deelgemeente van de Oost-Vlaamse gemeente Buggenhout. Bekend is het dorpsplein De Dries, met 100.000 narcissen in bloei tijdens het voorjaar en de wijdvermaarde jaarmarkt op de eerste maandag van juli. Dit dorpsplein werd in 2006 door Radio 2 Oost-Vlaanderen uitgeroepen tot Beste Pleintje. In het kasteel aan De Dries is het heemkundig museum Ter Palen gevestigd.

Opdorp

Baasrode, voormalig scheepsbouwersdorp

Baasrode is sinds 1977 een deelgemeente van Dendermonde. Naast het centrum liggen op het grondgebied ook de gehucht Briel en Vlassenbroek. De St.Ursmaruskerk bevindt zich aan de oever van de Schelde, waar eveneens de plaatselijke veerdienst gelegen is. Voor de sluiting van de scheepswerf was Baasrode bekend als een scheepsbouwersdorp. Momenteel kan men er in het scheepvaartmuseum kennismaken met het verleden van de binnenscheepvaart, met tal van modellen, prenten en andere exponenten. Er bestaat eveneens een project om de oude scheepswerf om te bouwen tot recreatiedomein (museumschepen en rondvaartboten). Bovendien ligt Baasrode aan de toeristische stoomspoorlijn Dendermonde-Puurs, waarvan het station Baasrode-Noord fungeert als het "hoofdkwartier" van de vzw S.D.P., die deze lijn beheert. Hier kan men een verzameling van oud spoormateriaal bekijken en zelfs meerijden met een aantal oude stoomtreinen.

Baasrode Veer

Dendermonde, de Ros Beiaardstad

De stad Dendermonde, ook wel de Ros Beiaardstad genoemd, is de hoofdplaats van het arrondissement Dendermonde in de provincie Oost-Vlaanderen. Ze ligt aan de samenvloeiing van Dender en Schelde. Het gerenoveerde centrum met het prachtige stadhuis zijn zeker een bezoekje waard.

Dendermonde

Tielrode, thuishaven van het Durme-veer

Tielrode is een deelgemeente van Temse en ligt aan de monding van de Durme in de Schelde. In dit dorp is de Vlaamse groene partij Agalev gesticht, thans Groen!. Hier bevindt zich ook de veerdienst Tielrode-Hamme, die je over de Durme vaart.

Tielrode veer

De Mirabrug over de Durme

De Mirabrug over de Durme, in de gemeente Hamme, werd gebouwd in de periode 1896. Ze kreeg haar naam en faam dankzij de speelfilm Mira, de verfilming uit 1971 van het boek De teleurgang van de Waterhoek van Stijn Streuvels, met Willeke van Ammelrooy & Jan Decleir in de hoofdrol. De brug die Streuvels beschreef lag niet in Hamme maar was de Vierendeel-brug die Ruien met Avelgem verbond. De huidige brug is een veel modernere variant van de oorspronkelijke. De brug werd in 1991 beschermd als monument. In 2002 werd de Mirabrug gerestaureerd en op 21 januari 2003 opengesteld. Tot 1970 was alle verkeer toegelaten; nu mag ze enkel nog door fietsers en voetgangers gebruikt worden.

De Mirabrug

Temse, poort naar Oost-Vlaanderen

Temse is een fusiegemeente samengesteld sinds 1976 uit Tielrode, Steendorp en Elversele, gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen aan de linkeroever van de Schelde tussen Sint-Niklaas en Bornem. Je treft er ook de Temsebrug aan, de langste brug van België (365m). Ze verbindt de provincie Antwerpen met Oost-Vlaanderen via de N16. Van de voormalige Boelwerf vind je enkel nog een werfkraan en het droogdok. Op de Wilfordkaai is het leuk vertoeven en je treft er onder meer het monument “de kaailopers” aan.

de kaailoper

Rupelmonde, geboortelpaats van Mercator

Rupelmonde is een een deelgemeente van Kruibeke, gelegen tegenover de monding van de Rupel in de Schelde. Hier werd Gerardus Mercator in 1512 geboren, bekend van zijn cartografie. Ooit was Rupelmonde een Romeinse oeverpost en werd later het een belangrijke middeleeuwse stad. Men noemt Rupelmonde vaak het zonnewijzerdorp omwille van de vele exemplaren die je er aantreft. Er bevindt zich ook een compleet gerestaureerde getijdemolen. Van hieruit vertrekken veel toeristische boottochten.

Rupelmonde

Kasteel Wissekerke te Bazel

Deze historische oude waterburcht werd midden in een park in Engelse stijl aangelegd. De laatste werken dateren van 1850 en 1906 en gaven het kasteel Wissekerke zijn huidige uitzicht. Naast het kasteel staat een ronde, bakstenen duiventoren met daarin 700 duivenhokken gemetseld. In het park bevindt zich ook de oudste metalen hangbrug van Europa.

Kasteel Wissekerke

Hemiksem, oord van de Sint-Bernardusabdij

Hemiksem is gelegen aan de Schelde ten zuiden van Antwerpen, maakt deel uit van de Rupelstreek en ligt in het kanton Boom. In Hemiksem staan enkele historische gebouwen, waarvan de belangrijkste de Sint-Bernardusabdij is, gesticht in 1243 door de Cisterciënzers. De gemeente had aan spoorlijn 52 ook twee stations waarvan Hemiksem-Werkplaatsen in het noorden en Hemiksem in het zuiden van de gemeente lag. Enkel het zuidelijke station werd in 1988 heropend. In Hemiksem kunnen voetgangers en fietsers het fiets- en voetveer nemen over de Schelde naar Bazel, deelgemeente van Kruibeke. Deze veerdienst bestaat reeds van in de 13de eeuw.

Hemiksem

Wintam, zeesluis naar Brussel

Het gehucht Wintam is een deelgemeente van Bornem en voornamelijk gekend van de Zeesluis die ligt aan het begin van het kanaal Brussel-Schelde. Via deze sluis, In 1997 officieel geopend door onze Koning Albert II, kunnen schepen van de Schelde naar en van Brussel varen, wat de hoofdstad via de Schelde verbind met Antwerpen en de Noordzee. Vroeger liep het kanaal tot aan de Oude Sluis van Wintam, maar dan moesten de zeeschepen via de kronkelende Rupel varen om in de Schelde te geraken. Tussen het kanaal Brussel-Schelde en de Rupel ligt nu een natuurgebied met veel zeldzame soorten vogels. Nabij de sluis bevindt zich ook het veer Wintam-Schelle en Wintam-Rupelmonde.

Wintam Sluis

Noeveren, hart van "de gelegen"

De wijk Noeveren, deelgemeente van Boom, situeert zich in de Rupelstreek, waar eeuwenlang kleiwinning en baksteenfabricage werd gedaan. Langs de rechteroever van de Rupel, tussen de steen- en pannenbakkerijen, waren ook scheepswerven en graanmolens gevestigd. In deze streek werd eveneens cement gefabriceerd, glas geblazen, diamanten geslepen en pantoffels vervaardigd. Tussen de steenbakkerijen, ook 't geleeg genoemd, woonden de arbeiders, in wijken, straten, kleine woongemeenschappen die een beeld geven van het sociaal leven en de sociale verhoudingen.

Noeveren

Boom, centrum van de Rupelstreek

Boom is lange tijd een centrum van steenbakkerijactiviteit geweest. In het EMABB-museum kan je trouwens nog een ambachtelijke steenbakkerij in werking zien. De oude steenbakkerij is geheel gerestaureerd en bakt weer ambachtelijke stenen. In Boom bevindt zich ook het provinciaal sportdomein De Schorre. Jaarlijks vinden op dit domein evenementen plaats en zijn ook er verschillende sportclubs gevestigd. Heel recent is de kade compleet vernieuwd, waardoor het gezellig vertoeven is aan de oever van de Rupel.

Boom

Fort van Liezele

De vesting met bouwjaar 1908, is nu het best bewaarde en meest complete fort van de regio Antwerpen. Sinds 1995 wordt het Fort van Liezele als monument stelselmatig (her)ingericht naar zijn oorspronkelijke functies in 1914 en 1940. Het museum met authentiek materiaal, de commandoposten, troepenkamers, infirmerie, geschutsopstellingen en een gepantserde waarnemingspost zijn enkele van de vele bezienswaardigheden.

Fort van Liezele

Kasteel d'Ursel, gelegen te Hingene

Het kasteel d’Ursel, gelegen te Hingene, was eeuwenlang het buitenverblijf van de adellijke familie d’Ursel. Sinds 1994 is het gebouw eigendom van de provincie Antwerpen en heeft het een culturele bestemming.

Kasteel dUrsel

De Notelaer, trefpunt aan de Schelde

Het 200 jaar oude gebouw is het voormalige zomer- jachtpaviljoen van de familie d'Ursel en draagt de naam De Notelaer. In 1984 heeft Toerisme Vlaanderen hier een Scheldecentrum geïnstalleerd. Sinds 1999 is Erfgoed Vlaanderen erfpachthouder.


De Notelaer

Kasteel Marnix de Sainte-Aldegonde te Bornem

Dit kasteel is ontegensprekelijk verbonden met de aanwezigheid van de Schelde. Romeinen bouwden destijds reeds wacht- of uitkijktorens op de plaats van het huidige kasteelsite in de Scheldemeander. In de 9de en 10de eeuw richtte men als verdediging tegen de invallen van de Noormannen er een feodale burcht op. Enkele funderingen en muuredelen uit de 11de eeuw bleven bewaard. Nadien deed het gebouw deinst als verblijfplaats van de heren van Bornem. Toen de Scheldebedding zich verplaatste kwam het kasteel aan een dode arm te liggen. Het strategisch belang van de burcht verminderde hierdoor en ook het hart van de gemeente werd niet langer bereikbaar langs het water. Met de komst van de Spaanse edelman Pedro Coloma, die het domein aankocht in 1586, begon een nieuw hoofdstuk voor de geschiedenis van Bornem en die van het kasteel. Tijdens de 17de eeuw had het nieuwe renaissancekasteel veel te lijden onder oorlogsgeweld. De oude centrale burchttoren werd in 1687 gesloopt. Sinds 1780 is het domein eigendom van de familie de Marnix. Graaf Ferdinand Jozef liet in 1880 het bouwvallig geworden slot van Pedro Coloma slopen. Hendrik Beyaert maakte de plannen voor de volledige verbouwing van het kasteel met bijgebouwen, die na de dood van Beyaert werden voltooid door E. Janlet. In 1894 herrees het huidige kasteel omringd met een dubbele gracht. Het interieur beschikt over een rijke verzameling kunstschatten waaronder schilderijen, meubelen, kantwerk en Chinees porselein. De toegangsbrug met twee fraaie wachttorentjes dateert van 1895. De bijgebouwen in baksteen zijn gelegen binnen de eerste omgrachting en vormen als het ware een minidorpje. Ze zijn ingericht als museum voor koetsen en attributen voor het optuigen van paarden.

Kasteel Marnix de Sainte-Aldegonde

Wieze, in de ban van carnaval

Wieze is een dorp in de gemeente Lebbeke, in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen, aan de rand van de Dendervallei tussen Aalst en Dendermonde. Het heeft een zeer pittoresk dorpsplein, dat wordt gedomineerd door de gotische Sint-Salvatorkerk en het vroegere café "'t Oud Gemeentehuis". De hele dorpskern is sinds 1981 beschermd als waardevol dorpsgezicht. Er staat ook een merkwaardige, oude zomereik, bekend als "den dikken eik". Daarnaast heeft Wieze nog andere bezienswaardigheden, zoals het kasteeldomein met zijn ijskelders, de oude herberg "Het Neerhof", een prachtige 17e eeuwse pastorie en het Molenkappeltje. In de streek is Wieze vooral bekend omwille van zijn Oktoberhallen, waar vroeger de Oktoberfeesten plaatsvonden. Nu worden deze hallen gebruikt voor verschillende evenementen. De grootste jaarlijkse activiteit is "Wies Karnaval". Ieder jaar trekt twee weken na Oilsjt Karnaval een stoet met zijn plaatselijke groepen door de straten van Wieze.

Wieze